Velkommen til Mit Ravdex

Her har du adgang til at selvaflæse. Du skal bruge dit brugernavn og kodeord, som står på det selvaflæsningskort, som du modtager medio december.